Λέξη Ξετραφιάζω
Μετάφραση   
Επεξήγηση 
Διάλεκτος  Λευκαδίτικα

την καταχώρησε πρόσφατα ο ΛΕΥΚΑΔΑ
Μετά από 5 ημέρες θα συμπεριληφθεί οριστικά στο λεξικό ή θα διαγραφεί, αν είναι ψεύτικη.


Εσείς αποφασίζετε :
Να συμπεριληφθεί
Να μην συμπεριληφθεί