Λέξη ντουμπλέκ'
Μετάφραση   
Επεξήγηση  Μεγάλη κουδούνα η οποία τοποθετούνταν στα μοσχάρια ή
Διάλεκτος  Χαλκιδικιώτικα

την καταχώρησε πρόσφατα ο Ρεσετνικιώτης
Μετά από 5 ημέρες θα συμπεριληφθεί οριστικά στο λεξικό ή θα διαγραφεί, αν είναι ψεύτικη.


Εσείς αποφασίζετε :
Να συμπεριληφθεί
Να μην συμπεριληφθεί